NVWA: helft koolmonoxide melders onveilig

Veel koolmonoxide-melders voldoen niet aan de veiligheidseisen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht 29 exemplaren. In meer dan de helft van de gevallen deugde er iets niet.

Bij acht van de apparaten treedt het alarm niet in werking als sprake is van koolmonoxide in de lucht. In zes gevallen geeft de melder geen storingssignaal als de sensor stuk is. Daardoor krijgen mensen geen waarschuwing als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is.

Ook ontdekte de NVWA vier koolmonoxide-melders waar het alarm niet meer uitging als de lucht weer schoon was en in vijf gevallen werd geen goede gebruiksaanwijzing meegeleverd.

De melders waar het om gaat mogen niet meer worden verkocht, en de producenten moeten verkochte exemplaren terughalen. De NVWA heeft een lijst gepubliceerd met de niet werkende koolmonoxide-melders.